Sah GreenHouse

Üretim Danışmanlığı

Besin Programı

Topraksız tarım seralarında yetiştirilecek bitkilerin hızlı ve sağlıklı şekilde büyüyebilmesi gelişim evrelerinde ihtiyaç duyacakları besinleri düzgün bir şekilde almaları ile alakalıdır.

Bitkilerin cins ve çeşidine göre büyüme evreleri de göz önünde bulundurularak uzman ziraat mühendisleri tarafından besin programları oluşturulur. Bitki günün belirli saatlerinde ihtiyacı olan mikro ve macro elementleri alarak güçlü bir şekilde büyümeye devam eder.

 

İş programı

 

Yetiştirilecek bitkilere özgü olarak büyüme süresince yapılması gereken bir takım işlerin ne zaman ve nasıl yapılması gerekildiği ile ilgili bilgilendirme yapılır.

Örneğin domates fideleri belirli bir yüksekliğe ulaştığında gövdelerinin desteklenmesi, meyve veren dallarının takviye elemanlarla sağlamlaştırılması, istenmeyen dalların ne zaman ne büyüklükte alınması gerektiği gibi bir takım yetiştiricilik detayları konusunda bilgilendirme eğitimleri verilir.

Muayene ve Önlemler

Topraksız tarım seraları klasik yöntemlere ile kıyaslandığında hastalık kapma riskinin en az olduğu seralardır. Diğer yandan bu durum bitkilerin hiçbir zaman hastalık kapmayacağı anlamına gelmez. Olası hastalıkların öncede tespit edilmesi ve hastalıkla mücadele için sera muayeneleri önemlidir. Seralara yerleştirilen tuzaklar, yaprak, meyve ve su analizleri sayesinde olası hastalıkların önceden tespit edilmesi ve gerekli tedavilerin zamanında planlanması önemlidir.