Sah GreenHouse

Sistemler

Otomasyon Sistemi

Sera 7 gün 24 saat üretim yapan bir fabrikadır. Operasyonun her aşaması bilgisayar sistemi sayesinde dünyanın her yerinden izlenebilir. Üretimdeki bitkinin gelişme evresine göre ideal iklim şartları bilgisayar sisteminin yönetimi ile otomatik olarak kontrol edilir.

Bilgisayar sistemi ile bitkinin ihtiyacı olan gübre miktarı, su miktarı, sulama sıklığı, ortam sıcaklığı, nem oranı, ışık miktarı, Co2 oranı gibi işlemler otomatik olarak yapılır. Bitki büyüme sürecini en ideal şartlarda sürekli olarak devam ettirmesi için önceden planlanan gübreleme programları otomatik olarak uygulanır.

Tüm bu hizmetlere ek olarak seralarımızda kullanılan otomasyon sistemi çalışanların işlerini de planlayıp takip etmenizi sağlar. Üretim süresince yapılması gereken işler günlük, haftalık ve aylık olarak iş planları halinde çalışanlara iletilir.

 

Bitki Sistemi

 


Topraksız tarımı, genelde su kültürü ve katı ortam kültürü olmak üzere iki grupta incelenebilir. Sıvı ortamda durgun su kültüründe olabildiği gibi akan su kültüründe de bitkiler yetiştirilebilir.

Katı ortamda ise inorganik ortam ( kum, çakıl, perlit, vermiculit, pomza, işlenmiş kil, zeolit, volkanik tüf, poliüretan, polyester, kaya yünü, cam yünü ) yapılabildiği gibi oranik ortam ( ağaç kabuğu, talaş, torf, kokopit ) ortamında da bitki yetiştirlmektedir.

Konstrüksiyon


Sera konstrüksiyonu seranın yapılacağı ortama göre değişiklik gösterir. Ortam şartları incelenerek yapıyı taşıyacak elemanların özel olarak tasarlanması ve en optimum şekilde seçilmesi gerekir.

EN 13031 standartdında uygun olarak tasarlanan seralarımız konularında uzman mühendisler tarafından ayrıca ek güvenlik prosedürlerinden geçirilerek optimum değerlerde imal edilir.

 

İklimlendirme Sistemi

 


iklmlendirme seranın can damarlarını oluşturur. Gelişen teknoloji sayesinde yetiştirilen bitkilerin en ideal şartlarda yetiştirilmesi hedeflenir. Isıtma, soğutma, nemlendirme, nem alma, sirkülasyon, havalandırma sistemleri bir birleri ile iletişim halinde çalışarak bitkinin ihtiyaç duyduğu mikro klima ortamının serada oluşmasını sağlarlar.

Uzman mühendislerimiz, üretilecek bitkinin çeşidine, seranın coğrafi konumuna bağlı olarak çevresel enerji kaynaklarınıda göz önünde bulundurarak en optimum iklimlendirme konfigrasyonunu belirlerler.

Yüzey Kaplama


Seralarda genel olarak kullanılan yüzey kaplama malzemesi polietilen sera örtüsü, polikarbon banel ve cam olmak üzere 3 çeşittir.

Sera yüzey kaplamasında kullanılan bu malzemelerin kullanım yerlerine göre özel ( UV filtresi, ışık geçirgenliği, diffizör etkisi, vb ) takviyeler ile güçlendirilmiş çeşitleri bulunmaktadır.

 

Besleme Sistemi

 


Üretimi yapılacağı bitkilerin hızlı şekilde büyümesi için hazırlanmış besin programının hassasiyetle uygulaması gerekir. Bitki için hayati önem taşıyan suyun yanısıra ihtiyaç duyduğu mikro ve makro elementleri zamanında alamaması durumunda strese girer. Stres bitki gelişiminine önemli ölçüde zarar verir.

Besleme sistemi tam bu noktada devreye girerek bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin programlarının hazırlanması ve gerekli ölçülerde bitkilere iletimini sağlar.

Yardımcı Sistemler


Üretim kapasitelerinin yüksek olduğu seralarda operasyonu daha verimli hale getirmek için kullanılan çözümleri içerir.

Operasyonel olarak verimliliği arttırmak için kullanılan ekipmanların yanısıra seradan direk satış amacı ile ihtiyaç duyulan depolama, paketleme tesisleride yardımcı sistemlerin içinde incelenir.