Sah GreenHouse

Laboratuvar Hizmetleri

 

Fiziksel Analiz Laboratuvarı

Fiziksel analiz için getirilen numuneler uluslararası metotlar (AOAC,FCC,vs.)'a göre yapılmaktadır. Metotların güncelliği takip edilmektedir. Yapılan analizlerde analiz sonucu değerlendirmesi yapılmaktadır.

Fiziksel Analiz Laboratuvarında gıda, gıda katkı, yem, yem katkı, su ve su ürünleri numunelerinin; organoleptik(renk, koku, görünüş), rutubet/kuru madde, briks, pH, kırılma indisi, yabancı madde, elek analizleri, özgül ağırlık, kalorimetre ile brüt kalori tayini, sütte donma noktası tayini gibi bilinen fiziksel analizler ile Anton Paar Carbo QC cihazı ile gazlı içeceklerde karbondioksit tayini, bal da elektriksel iletkenlik, birada renk analizi, nişasta tip tayini ve yem mikroskobisi gibi analizler yapılmaktadır.

Konusunda uzman teknik elemanlarla mevzuata uygun olarak 100'e yakın analiz çalışılmaktadır. Fiziksel Analiz Laboratuvarı analiz sonuçlarının güvenilirliliğini ve doğruluğunu Uluslararası Central Science Laboratory (FAPAS), Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) gibi resmi kuruluşlar tarafından yürütülen yeterlilik testlerine katılarak kontrol etmekte olup, sonuçlarda da %100 başarı ile aralıkları içinde kalınmaktadır.

 

Kimyasal Analiz Laboratuvarı

 


Kimyasal analiz laboratuvarı gıda, yem ve su numunelerinde gıda güvenliğine ve halk sağlığının korunmasına yönelik yaptığı analizlerle hizmet vermektedir.

Kimyasal analiz laboratuvarında, gıda ve yemlerin kompozisyonları, besin öğeleri , işlenme ve depolama sırasında yapılarında oluşan değişiklikler incelenmektedir.

Uzman kadrosu ile uluslararası kabul görmüş metotlar ile 170'e yakın analiz gerçekleştirilmektedir.

Katkı Laboratuvarı


Katkı laboratuvarı gıda ve insan güvenliği açısından ürünleri incelemek amacı ile analizler yapar.

Ürünlerde bulunan katkı maddelerinin analizlerini yaparak, üreticilerin ürün kalitesini belgelemesine yardımcı olur.

 

 

Kalıntı Laboratuvarı

 


Kalıntı Laboratuvarında ,Gıda denetim ve izleme programları kapsamında gelen numunelerde kalıntı analizleri yapılmaktadır.

Pestisit(zirai ilaç kalıntısı) böcek,fare vb.hayvanlar,bazı bitkiler,mantarlar ve bakteri ve virüs gibi zararlıları önlemek için kullanılan kimyasal bileşiklerdir. Kullanım amacı; ürünün çeşitli hastalıklardan korunması ve kalitenin artırılmasıdır. Pestisitler son derece zehirli, kanserojen, sinir sistemini etkileyici , mutasyon oluşturucu bileşiklerdir. Gereğinden fazla kullanıldığında ürünlerde, kullanılan bileşiğin kendisi veya parçalanma ürünleri kalmakta, tarımsal alanlarda uygulanması ile hava, su ve toprağa oradan da bu ortamlarda yaşayan diğer canlılara geçmektedir. Bu durumda ki gıdaların tüketilmesi halinde, ilaç insanların vücudunda kalarak zamanla özellikle karaciğerde birikerek kanserojen etkilere ve sinir sistemi yıkımına neden olmaktadır. Vücuttan atılmaları zordur.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı


​Mikrobiyoloji laboratuvarı ISO TS EN 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı 3 bölümden oluşmaktadır. Besiyerilerinin hazırlandığı, sterilizasyon işlerinin ve evrak kayıt işlerinin yapıldığı hazırlık bölümü; ekim işlerinin yapıldığı steril odayı da içine alan inkübatör ve hazırlanmış besiyerlerinin konulduğu buzdolapları bulunan İşlem bölümü; kontamine materyalin imha edildiği ve yıkama işlerinin yapıldığı yakma ve yıkama bölümü.

 

 

Toksin Laboratuvarı

 


Mikotoksin Laboratuarında gıda maddelerinde Mikotoksin ve Serolojik tür tayini analizleri yapılmaktadır. Toksin analizlerinin gerçekleşmesinde AOAC, ISO metodları ve Türk Standartları esas alınmaktadır.

Hızlı ve güvenilir analiz sonuçları elde edebilmek için teknolojik gelişmeler takip edilmektedir.

 

Mineral Laboratuvarı


Mineral Analiz Laboratuvarında insan sağlığını direk olarak etkileyecek minerallerin varlığının tespiti, gıda ve ürün güvenilirliği, gıdanın besleyici değerinin belirlenmesi amacıyla kontrol işlemleri yapılmaktadır.

Gıda güvenliği ve besleyici değerinin belirlenmesinde gıdanın içerdiği metal düzeyi önemli yer tutmaktadır. Özellikle bazı minerallerin belirli dozların üzerine çıkması insan sağlığı açısından önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Ağır metaller doğada doğal olarak bulunmakta ve iz miktarlarda dahi olsa tüketilen gıdalar ile insanlara ulaşabilmektedir. Ağır metaller çoğunlukla çevreden tarlada gelişmekte olan ürüne, bu ürünle beslenen hayvanların süt ve etlerine, su ve deniz ortamlarından su ürünlerine geçmektedir. Bunun dışında çevreden hammaddeye ve üretim aşamasında işlenmekte olan ürüne de bulaşması söz konusudur. Bunun dışında ağır metaller pek çok endüstriyel atıkta ve atıkların kontamine ettiği yer altı sularında, toprakta ve havada bulunabilmektedir.

Özellikle metallerin insan sağlığı üzerinde olan etkilerinin ortaya konulmasıyla birlikte, belirli bir dozun üzerine çıkıldığında sağlık açısından tehlike oluşturabilecek kurşun, kadmiyum, krom, arsenik ve civa gibi toksik metallerle, demir, bakır, çinko, magnezyum, mangan, potasyum, soyum gibi metallerin gıdalardaki düzeylerinin belirlenmesi yoluna gidilmiş ve yasal sınırlamalar oluşturulmuştur.

 

Ambalaj ve Dioksin Laboratuvarı

 


Ambalaj ve Dioksin Laboratuvarı, gıda maddelerinin ambalajlamasında kullanılan plastik ve türevi ambalaj materyallerinin yapı tayini (FT-IR spektrum sonucu) ile toplam migrasyon (sulu, asitli, alkollü ve yağlı gıdalar için) analizleri gerçekleştirilmektedir.