Sah GreenHouse

İklimlendirme Sistemleri

 

Isıtma Sistemi

Tesisin kurulacağı bölgedeki enerji kaynakları göz önünde bulundurularak enerji kaynakları belirlenir.

Yetiştirilecek bitkinin ısı ihtiyacı, seranın ısı iletkenlik katsayısı, kurulumun yapılacağı bölgedeki yıllık gece gündüz ısı değerleri incelenerek maksimum ısıtma yükü hesaplanır.

Şematik resimleri hazırlanan ısıtma sistemi boyutlandırılarak projelendirilir.

 

Soğutma Sistemi

 


Soğutmanın ihtiyaç olduğu bölgelerde sera ortamını soğutmak için doğal havalandırma yapılır. Doğal havalandırmanın yetersiz olduğu yerlerde ek soğutma sistemlerine ihtiyaç vardır.

Soğutma yükünün hesaplanması ile ortamı istenilen seviyede soğutabilecek ekipmanlar seçilirek projelendirilir.

Nem Sistemi


Serada yetiştirilecek bitkinin gelişme evresine göre ihtiyaç duyduğu nem oranına bağlı olarak nemlendirme ve nem alma sistemleri sisteme entegre şekilde çalışarak devreye girerler.

Ortamdaki nem oranı azaldığında nemlendirme sistemi basınçlı su partiküllerini seraya gönderir. Nem oranın yüksek olduğu durumda ise nem alma sistemi devreye girerek ortamdaki nem oranını istenilen seviyelere düşürür.

 

Havalandırma Sistemi

 


Dış ortam sıcaklığının uygun olduğu dönemlerde sera içerisindeki oksijen-karbondioksit oranını dengelemek, sera içi ortam sıcaklığını düşürmek için doğal havalandırmaya ihtiyaç duyulur.

Otomasyon sisteme entegre olarak çalışan havalandırma sistemi anlık olarak aldığı parametreler ile otomatik olarak havalandırma sistemini devreye alır. Doğal havalandırmaya ihtiyacının karşılanmasından sonra sistem otomatik olarak havalandırma sistemini kapatır.

Sirkülasyon Sistemi

Seranın içinde hava konsantrasyonunun sera içerisinde her yerde aynı olmasını sağlamak içerisinde sera içinde kullanılan fanlardır. Yetiştirilen bitkinin özelliğine göre değişik hızlarda sera içinde devreye girerek ortamın homojen hava yapısana sahip olmasını sağlar.

 

Gölgelendirme Sistemi

 


Gölgelendirme sistemleri gerektiğinde içerideki ısıyı muhafaza etmek ve ısıtma maliyetini düşürmek için kullanılabildiği gibi gerektiğinde de dış ortamdan fazla gelen ısı ve ışık miktarını geri yansıtarak sera ortamının daha serin kalmasını sağlamaktadır.

Otomasyon sistemi ile entegre çalışan gölgeleme sistemi ortam parametrelerine göre otomatik olarak devreye girer.

Suni Aydınlatma Sistemi


Yetiştirilen bitkinin ihtiyacına göre suni aydınlatma sistemleri seraya entegre edilebilir. Güneşli gün sayısının az olduğu bölgelerde veya günlük güneşlenme sürelerinin yetersiz olduğu yerlerde bitki gelişim sürecini hızlandırmak için suni aydınlatma yapılır.

İhtiyaca göre belirlenen ışık miktarına göre projelendirilerek otomasyon sistemine entegre edilir.